Bokning och info

Se hur sporthall och konferens lokaler är bokade

Klicka på länken så kommer du till vår sida på Boka.se där du kan se de olika kalendrarna.

https://boka.se/Hall2000

Boka.se

Gym, café, konferens

Dagligt underhåll av hallen som städning, vaktmästeri mm sköts av Nya Rasbo Allservice. De har också hand om gymmet, café och gör underlag för bokningsschemat av hallen. Fastställer bokningsschemat gör styrelsen för BGF Hall2000. Styrelsen ansvarar också för ekonomin, för att göra underhållsplan, upphandla elleverantör, brandskydd mm.

Till Nya Rasbo Allservice >>

För föreningar

För att se aktiviteterna och fördelningen av tiderna gå in i kalendrarna på boka.se här ovanför. För att få mer information om Rasbo Allservice´s ansvarsområden klicka vidare på deras länk.

Det går också bra att ringa:

Matz Gelin 070-2081229

Anders Kalldin 076-8378374

Kontakt uppgifter till några av de största hyresgästerna:

Gåvsta skola, http://www.gavstaskola.uppsala.se/

Rasbo Gymnastikförening, http://www2.idrottonline.se/RasboGF-Gymnastik

Rasbo IK, http://www.RasboIK.com

Uppsala Flyg klubb, http://www.uppsalaflygklubb.se/

Till Nya Rasbo Allservice >>